您现在的位置:情感控制 > 情感说说 > 正文

秋日田园杂兴拼音版,翻译赏析

时间:2019-06-04 13:02 作者:admin

秋日田园杂兴拼音版,翻译赏析

qǐjúchuízhūdīlùhóng,liǎngqióngxiàngyīngyǔshācóng。

chóngsījuànjìnhuángkuíyè,jìlìgāohuācèwǎnfēng。

zhūménqiǎoxīfèihuānshēng,tiánshěhuánghūnjìngyǎnjiōng。

nánjiěqiānniúnǚnéngzhī,búxūjiǎofúdùhéxīng。

júdùrúcánrùhuàjī,zhījiānchuíjiǎnsìsuōyī;hūrántuìzuòduōhuādié,chìfěncáiqiánbiànxuéfēi。

jìngkànyánzhūjiéwǎngdī,wúduānfángàixiǎochóngfēi。 qīngyándǎoguàfēngérjiǒng,cuīhuànshāntóngwéijiěwéi。

chuíchéngsèshìkǔjiānnán,jìyǔxiánfēnggèngqièhán。

jiānsùtiāngōngxiūluěshèng,bànshǎngsīzhàibànshūguān。

qiūláizhīpàyǔchuíchuí,jiǎzǐwúyúnwànshìyí。

huòdàobìgōngsuíshàigǔ,zhíxūqíngdàorùcāngshí。

zhōngqiūquánjǐngshǔqiánfū,zhàorùkōngmíngkàntàihú。

shēnwàishuǐtiānyínyīsè,chéngzhōngyǒucǐyuèmíngwú。 xīnzhùchǎngníjìngmiànpíng,jiājiādǎdàochènshuāngqíng;xiàogēshēnglǐqīngléidòng,yīyèliánjiāxiǎngdàomíng。

zūchuánmǎnzǎihòukāicāng,lìlìrúzhūbáisìshuāng。

búxīliǎngzhōngshūyīhú,shàngyíngkānghébǎoérláng。

shūsùpíngyīngzhùmǎnjiā,tiānjiāojiāngzuìzuòshēngyá。

búzhīxīndīkānchōuwèi?xìdǎochéngjīmǎikuàiyú,xìdǎochéngjīmàikuàiyú,xīfēngchuīshàngsìsāilú。

xuěsōngsūnìqiānsīlǚ,chúquèsōngjiāngdàochùwú。 xīnshuāngchèxiǎobàoqiūshēn,rǎnjìnqīnglínzuòxiélín。 wéiyǒujúyuánfēngjǐngyì,bìcóngcónglǐwànhuángjīn。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译。